ประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ปี

Share on facebook
Share on print

เนื่องจากในปี 2561 เป็นวันครบรอบ ที่บริษัท ที แอคเคานท์ จํากัด ได้เปิดดำเนินธุรกิจมาครบรอบ 25 ปี จึงได้เชิญ ชวนให้พนักงานร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงการฉลองวาระครบรอบ 25 ปี ของ บริษัทฯ เกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน คือ ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม และครบถ้วนขององค์ประกอบ รวมถึง ความหมายและแนวคิดในการออกแบบ

ข่าวสารเพิ่มเติม

Scroll to Top