สัมมนาประจําปี “UPDATEกฎหมายภาษีอากรเพื่อการ วางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม”

Share on facebook
Share on print
เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้รับเกียรติจากอาจารย์สุรพล วัฒนโยธิน สรรพากรพื้นที่จังหัดเชียงรายอบรมพัฒนาความรู้ให้แก่พนักงานและลูกค้าที่สนใจในหัวข้อเรื่อง “UPDATE กฎหมายภาษีอากรเพื่อการ วางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม” ณ ห้องประชุมกลอรี่ โรงแรมนอร์ธฮิลล์

ข่าวสารเพิ่มเติม

Scroll to Top