บริษัทฯทีแอคเคานท์ ต้อนรับนักศึกษาภาควิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่และโครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาชีพบัญชีให้กับนักศึกษา

Share on facebook
Share on print
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาภาควิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้จัดโครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาชีพบัญชีให้กับนักศึกษา โดยนำนักศึกษาดูงานเกี่ยวกับภาพรวมการปฏิบัติงานของสำนักงานบัญชี และกระบวนการจัดทำบัญชี

ข่าวสารเพิ่มเติม

Scroll to Top