ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2 ฉบับ (ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – 8 กันยายน 2566)

Share on facebook
Share on print

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2 ฉบับ (ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – 8 กันยายน 2566)

– ร่างประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. …
– ร่างประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ. …

สัมมนารับฟังความคิดเห็น  รับจำนวนจำกัด ไม่มีค่าใช้จ่าย

ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศตวรรษ ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

🔴 แบบ Onsite (บรรยาย) รับสมัคร 250 คน (อยู่ระหว่างการพิจารณาชั่วโมง CPD)

สมัครเข้าร่วมสัมมนาแบบ Onsite ได้ที่ https://forms.gle/6Fd154i2RwYLQ6zs9

🔴 แบบ Online ผ่านระบบ Zoom รับสมัคร 450 คน (ไม่สามารถนับชั่วโมง CPD ได้)

สมัครเข้าร่วมสัมมนาแบบ Online ได้ที่ https://forms.gle/QqMMsMKx4pPZ2vuC6

รายละเอียดร่างประกาศฯ 2 ฉบับที่แก้ไข มีดังนี้ 

🗒 ร่างประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. ….

– เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น https://www2.dbd.go.th/law/1834
– แบบแสดงความคิดเห็น https://forms.gle/7f2NcgACENQZZcFw7

🗒 ร่างประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ. ….

– เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น https://www2.dbd.go.th/law/1835
– แบบแสดงความคิดเห็น https://forms.gle/x7VDKHGQ5xC7f5hW9

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ข่าวสารเพิ่มเติม

Scroll to Top