Category: กิจกรรม

กิจกรรม

วันที่ 21 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ที แอคเคานท์ จำกัด ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารอาวุโส เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ไทยหรือประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

Read More »
กิจกรรม

บริษัทฯทีแอคเคานท์ ต้อนรับนักศึกษาภาควิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่และโครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาชีพบัญชีให้กับนักศึกษา

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาภาควิชาการบัญชี

Read More »
Scroll to Top